وکلای شریک


لیلا صابر


وكیل شریك در دفتر پاریس
متولد ٣٠ دسامبر١٩٦٥
پروانه وكالت ثبت شده در كانون وكلا از سال ١٩٩١
مسلط به زبانهای: فرانسوی، انگلیسی، فارسی

تحصیلات دانشگاهی:
لیسانس حقوق خصوصی از دانشكده حقوق نیس (فرانسه)

حوزه اصلی كاری:
– حقوق كار
مشاوره: حسابرسی های اجتماعی، قراردادهای كار، اخراج شخصی و گروهی با پیشبینی سیاست نجات شغلی، همراهی كمیته های شركت های بزرگ بین المللی، مذاكرات فسخ قراردادها چه از جهت كارمندان و چه از جهت شركتها
اختلافات: فسخ قضایی قرارداد كار به تقصیر “كارفرما”، اعتراض به شرط پرداخت مزد متغیر در قرارداد كار، جرم كارشكنی برای كمیته شركتها، ایجاد موانع در اعمال كار كمیته شركتها، اعتراض به اخراج، دفاع از كارفرما در موارد اخراج.
– حقوق و اختلافات در ارتباط با بیزنس
– حقوق جزا در ارتباط با بیزنس
– حقوق بانكی
– حقوق شركتها
– حقوق قراردادهای بین المللی
– مذاكرات و نگارش قراردادهای بین المللی

Kay Gätjens


وكیل شریك دردفتر پاریس
متولد ٦ فوریه ١٩٥٢ در شهر هامبورگ (آلمان)
مشاور حقوقی در ابتدا، سپس وكیل از ژانویه ١٩٨٠
مسلط به زبانهای: آلمانی، فرانسوی، انگلیسی

تحصیلات دانشگاهی:
حقوق امور تجاری و مالی از دانشكده حقوق نیس (فرانسه)
حقوق بین الملل از دانشگاه Tubingen آلمان

حوزه اصلی كاری:
– حقوق بین الملل خصوصی و مالیاتی بین المللی
– حقوق  در ارتباط با بیزنس فرانسوی و آلمانی
– حقوق شركتها
– مذاكرات و نگارش قراردادهای بین المللی
– اختلافات قضایی بین المللی
– حقوق املاك
– امور ارث بین المللی (فرانسوی-آلمانی، سوییسی و اتریشی)
– حقوق جزای در ارتباط با بیزنس

تجربه كاری:
گشودن دفتر وكالت WGZ از سال ١٩٩١در پاریس نیس لیون از شهرهای فرانسه و نیویورك
تدریس حقوق شركتها مطابق قانون آلمان در مركز آموزشی كانون وكلای پاریس
عضو هیات منصفه دیپلم تجارت آلمانی (Wirtschaftsdeutsch) صادره از اتاق بازرگانی فرانسه آلمان

عضو:
انجمن AJFA انجمن حقوقدانان فرانسوی آلمانی

Deutscher Anwaltverein (انجمن وكلای آلمانی)

تألیفات:
رساله حقوق ارث بین الملل به زبان آلمانی
رساله حقوق ارث سوییس به زبان آلمانی

Gerd O. Ziegenfeuter


وكیل شریك در دفتر نیس كشور فرانسه
متولد ١٦ دسامبر ١٩٤٨
وكیل از آوریل ١٩٧٨
مسلط به زبانهای: آلمانی، فرانسوی، انگلیسی

تحصیلات دانشگاهی:
رشته حقوق از دانشگاه Munster كشور آلمان، دانشگاه Cleveland از ایالت Ohio آمریكا و دانشكده حقوق نیس از كشور فرانسه

حوزه اصلی كاری:
– حقوق در ارتباط با بیزنس فرانسه، آلمان و موناكو
– حقوق بین الملل خصوصی
– حقوق جزائی در ارتباط با بیزنس
– حقوق گمركی
– حقوق مالیاتی بین المللی
– حقوق ارث بین الملل
– حقوق دریایی

تجربه كاری:
وكیل در دفاتر پاریس، لیون، نیویورك، میامی و هنگ كنگ
مدرس در موسسه عالی اروپایی تحصیلات بین المللی دانشگاه نیس
مدرس در دانشكده حقوق نیس
پایه گذار گروه اقتصادی اروپایی CONSULEGIS   در سال ١٩٩٠ كه این گروه در ٤٠ كشور فعال بوده و شامل ٩١ دفتر وكالت امور بین الملل و ١٦٠٠ وكیل بین المللی می باشد.
كنسول افتخاری جمهوری فدرال آلمان برای حوزه جنوب شرق فرانسه
دارای نشان لیاقت جمهوری فدرال آلمان

عضو:
گروه بین المللی آلمانی موناكو
گروه Yacht Club موناكو