معرفی دفتر وكالت ZGS


دفترجدید  وكالت ZIEGENFEUTER  GATJENS  SABER با سازماندهی جدید در واقع دفتر قدیمی WGZ & ASSOCIES بوده كه در سال ١٩٩٢ در پاریس، نیس و لیون تاسیس یافته بود.
این دفتر عمدتا یك دفتر وكالت بین المللی است چرا كه شركا و اكثریت همكاران قسمتی از تحصیلات مقطع قبل از دانشگاه یا دانشگاهی خود را در فرانسه و هم در كشوری دیگر خارج از فرانسه انجام داده اند. تمام وكلای این دفتر سه زبانه هستند.
قسمت عمده ایی از موكلین این دفتر اشخاص و شركت های خارجی می باشند كه عمدتا از كشورهای آلمانی زبان از قبیل (آلمان ، اتریش، سوییس، لیختن اشتاین) ، كشورهای انگلیسی زبان از قبیل (انگلستان، ایالات متحده آمریكا، كانادا) و همچنین خاورمیانه می باشند.

زمینه تخصصی كاری این دفتر عمدتا حقوق در ارتباط با بیزنس بوده ، در عین حال پرونده هایی در زمینه حقوق كار و پرونده های ارث (بین الملل) را هم در حوزه های پرونده های ارث ( فرانسوی/ آلمانی، فرانسوی/ سوییسی، فرانسوی/ اتریشی) پیگیری می كند.
این دفتر وكالت همچنین دارای  دپارتمان بخصوصی در زمینه حقوق كاربوده  كه مشاوره و وكالت كارمندان ، كارفرمایان، كمیته شركتها و كارمندان ارشد را می پذیرد.
این دفتر، شعباتی در شهرهای بزرگ فرانسه از قبیل پاریس، لیون و نیس و شهر نیویورك آمریكا  را دارا بوده و در این راستا ارتباط موثری را با موكلین خود برقرار می كند.
این دفتر، عضو یك شبكه بین المللی وكلا به نامCONSULEGIS بوده كه شامل ١٦٠٠ وكیل در٤٠ كشور دنیا می باشد.