تیمی متشكل از وكلای بین المللی در نزدیكی شما

دفتر وكالت ZGS یك دفتر وكالت بین المللی می باشد. تمام وكلای این دفتر سه زبانه بوده و حداقل قسمتی از تحصیلات مكمل خود را در خارج از فرانسه گذرانده اند.
در راستای ارتباط گسترده با موكلین، ZGS دفاتری در پاریس، لیون و نیس (فرانسه) دارد. همچنین دارای دفتری در نیویورك (ایالات متحده آمریكا) نیز می باشد.
این دفتر، عضو یك شبكه بین المللی وكلا به نام CONSULEGIS بوده كه شامل ١٦٠٠ وكیل در ٤٠ كشور دنیا می باشد.
سه حربه اصلی این دفتر برای دفاع از موكلین، ارتباط موثر با موكل، كارشناسی و مشاوره می باشد.

تخصص اصلی این دفتر بین المللی، حقوق در ارتباط با بیزنس می باشد چه در حوزه مشاوره و چه در حوزه دادرسی درمراجع قضایی و تمام تلاش ما در جهت ارایه مشاوره های تخصصی در هر پرونده بوده و در این راستا تیم حقوقی دفتر ما بهترین راهكارهای انسانی و حقوقی را در ارتباط با پرونده ها ارایه می نمایند. موكلین این دفتر اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند.

 

ZGS Avocats : Paris . Nice . Lyon . New York