خدمات ویژه به ایرانیان و شرکتهای فرانسوی


دفتر وکالت ZGS در راستای توسعه فعالیت های خود و با پشتوانه وکلای ایرانی / فرانسوی خدمات زیر را به هموطنان ایرانی و فرانسوی ارایه می نماید.

  • مشاوره جهت اخذ کارت اقامت فرانسه
  • ثبت شرکت در فرانسه و مشاوره جهت سرمایه گذاری
  • مشاوره و خرید ملک در اقصی نقاط فرانسه توسط وکلای زبده دادگستری
  • مشاوره تحصیلی جهت ورود به فرانسه، شرایط تحصیل در فرانسه و انجام اقدامات لازم اداری جهت اخذ پذیرش تحصیلی
  • مشاوره حقوقی جهت حل مسایل حقوقی ایرانیان فرانسه و ارتباط مستمر با دفاتر حقوقی در تهران
  • مشاوره حقوقی به شرکتهای خارجی به طور عام و شرکتهای فرانسوی به طور خاص و همراهی شرکتها جهت ورود به ایران اعم از یافتن (نماینده تجاری، شرکت متناظر با شرکت خارجی، دفاتر تجاری ، عقد قرارداد، خدمات جانبی )