ارث بین المللی


روزافزونی تجاری بین كشورهای اروپایی و  جابجایی روز افزون شهروندان اروپایی در فرانسه مسایل مربوط به ارث بین الملل و هبه (اعطای مال) را به طرز قابل چشمگیری بالا برده است. این مسایل هم كشور فرانسه و هم آلمان را بسیار تحت تأثیر قرار داده است.
خرید املاك توسط خارجی ها در فرانسه، سؤالات حقوقی پیچیده ایی را در حوزه ارث به دنبال دارد چرا كه از یك طرف قانون ارث كشور اصلی متوفی و از طرف دیگر قانون محل ملك قابل استناد می باشد.
این مشكلات همچنین سوالهایی را در باب مسایل مالیاتی ارث های بین المللی به دنبال دارد.
دفتر وكالتZGS به موكلین خود مشاوره های لازم را در این زمینه ها علی الخصوص در ارتباط با فرانسه، آلمان، اتریش و سوییس برای پیدا كردن بهترین راه حل ها را زمینه های حقوقی، دادرسی و مالیاتی میدهد.
این دفتر همچنان در راستای همكاری با سر دفتران ، گواهینامه هایی در رابطه با رسم و رسوم وعرف حقوق خارجی (آلمانی، سویسسی و اتریشی)، اسناد محضری و اظهارات مالیاتی ارث را مهیا می كند.