اختلافات در زمینه بیزنس


دفتر وكالت ZGS به موكلین خود در تمامی پرونده های ناشی از اختلافات در مراجع دادرسی، داوری، دریافت طلب و دادرسی های همگانی ،مشاوره های لازم را می دهد.
– حقوق جزائی در رابطه با بیزنس (سوء استفاده از اموال دولتی، كلاهبرداری، اعمال نفوذ)
– حقوق بانكی (ابطال گارانتی، مسوولیت بانكدار)

– حقوق شركتها (اختلاف بین شركا، واگذاری سهام مورد اختلاف)
حقوق قراردادهای بین المللی (اعمال كنوانسیون وین در باب قراردادهای فروش)